Alpha Team - Polska Społeczność Multigamingowa - Battlefield V, CS:GO, Apex Legends i nie tylko
Regulamin klanu - Wersja do druku

+- Alpha Team - Polska Społeczność Multigamingowa - Battlefield V, CS:GO, Apex Legends i nie tylko (http://alpha-team.eu)
+-- Dział: Klan (http://alpha-team.eu/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Dział: Ogłoszenia (http://alpha-team.eu/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Wątek: Regulamin klanu (/showthread.php?tid=64)Regulamin klanu - Bansuj - 23.10.2017

Regulamin klanu Alpha Team

1. Postanowienia ogólne:
a) Członkowie klanu Alpha Team oficjalnie w jego imieniu grają wyłącznie w gry PC, które posiadają swoje sekcje u nas i każdy klanowicz oraz ubiegająca się o miejsce w sekcji osoba musi daną grę posiadać.
b) We wszelkich sprawach dotyczących klanu Alpha Team wypowiedzieć się muszą i ostatecznie decydują Liderzy w składzie:
- Bansuj
- kejm
c) Kto nie zgadza się z decyzją Liderów niech uważnie przeczyta zdanie poprzednie.

2. Rekrutacja:
a) Rekrutacja to proces mający na celu sprawdzenie umiejętności, aktywności, ingerencji w życie klanu i ocenienie czy rekrutowana osoba spełnia nasze wymagania i oczekiwania i zasługuje aby do nas dołączyć.
b) Osoba, która chciałaby dołączyć do klanu powinna mieć ukończone 18 lat. Nie przekreślamy ewentualnych wyjątków, ale oczekujemy też udowodnienia dojrzałego zachowania oraz umiejętności jasnego i poprawnego wysławiania się w języku polskim.
c) Aby przystąpić do klanu należy wpierw zarejestrować się na forum i oznajmić swoja prośbę w dziale Rekrutacja (jeśli takowa jest otwarta). Podania należy pisać wyłącznie według wzoru, wypełniając odpowiedni formularz.
d) Nasza ekipa dzieli się na dwa typy członkostwa - Member oraz Casual. Podczas składania podania każdy ma prawo zdecydować, czy chce reprezentować nasz klan w rozgrywkach na wysokim poziomie, czy grać wyłącznie dla zabawy w ekipie. W przeciwieństwie do Casual, członkostwo jako Member wiąże się z obowiązkiem dużej aktywności i uczęszczania na klanowe treningi, o ile dana sekcja takowe prowadzi. Ten, kto posiada rangę Casual ma wstęp na klanowy trening tylko za zgodą Kapitana Sekcji (np. w sytuacji gdy brakuje ludzi, bądź dla zbalansowania zespołów). Każdy ma jednak wstęp na publiczne kanały głosowe do wspólnej gry.
e) Lubimy przejrzystość. Postaraj się ustawić taki sam (albo przynajmniej podobny) nick zarówno na forum, Discordzie, jak i w grze. Ułatwi to nam znacznie identyfikację ciebie.
f) Rangę Rekrut otrzymują tylko osoby ubiegające się o status Membera lub Casuala. Mimo to ranga Rekrut nie jest przyznawana z miejsca każdej takiej osobie. Dopiero kiedy Liderzy/Kapitanowie zaobserwują wystarczającą aktywność i starania z twojej strony, nadadzą ci rangę Rekrut i poinformują o tym w podaniu.
g) Jeśli należysz do innego klanu w tej samej grze, nie możesz starać się o status Membera w sekcji tejże gry w AT. Tym samym jeśli jesteś Memberem w AT, nie możesz ubiegać się o dołączenie do innego klanu w tej samej grze.
h) Obowiązkiem Rekruta jest dodanie osób z klanu do znajomych na Steam/Origin, abyśmy mogli bezproblemowo wysyłać zaproszenia na serwer na którym gramy.
i) Każdy Rekrut musi ustawić tag [AT-R] jeśli w grze jest taka możliwość.
j) Rekrut nie ma prawa ingerencji ani wyrażania swojego poglądu w sprawy wewnętrzne klanu, głosowania, rozpatrzenia i decyzje podejmowane w klanie (do czasu pełnego przystąpienia).
k) Prawo do wyrażania swoich opinii o Rekrucie w jego podaniu mają wszyscy członkowie sekcji do której dołączenia dana osoba kandyduje. W czasie maksymalnie do 2 tygodni (Casual) / do 4 tygodni (Member) od wysłania podania klan podejmuje decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu podania na podstawie aktywności i zachowania danej osoby przez okres trwania rekrutacji oraz opinii wyrażonych przez członków Alpha Team w wątku z podaniem. Ranga jaką ostatecznie otrzyma zainteresowany przystąpieniem do AT może się różnić od początkowo przez niego wybranej.
l) Kiedy osoba przejdzie proces rekrutacyjny, zostaje przyjęta do klanu i dostaje rangę Member lub Casual, dzięki czemu stając się pełnoprawnym członkiem AT zyskuje dostęp do działów i pokoi dostępnych wyłącznie dla osób z taką rangą, a także prawo głosu w sprawach klanowych i rekrutacyjnych innych osób. Otrzymuje też zaproszenie do grupy AT na Steam (dotyczy sekcji gier na platformie Steam). Obowiązkiem klanowiczów jest dołączenie do grupy AT i ustawienie jej jako głównej w swoim profilu na Steam, lub w przypadku sekcji Battlefield - dołączenie do plutonu i reprezentowanie go z tagiem [AT] w grze.
m) Ktoś kto nie zda rekrutacji do sekcji może złożyć ponownie podanie do niej co najmniej miesiąc po odrzuceniu poprzedniego, lub ewentualnie po otrzymaniu zezwolenia od Section Captaina.

3. Treningi (Members):
a) W treningach odbywających się z reguły codziennie wieczorami brać udział mogą tylko Memberzy i Rekruci kandydujący na rangę Member, osoby z ekipy 4fun (Casual) wstęp na niego mają tylko za zezwoleniem Liderów (np. w sytuacji gdy brakuje ludzi, bądź dla zbalansowania zespołów). Szczegółowe informacje na temat dat i godzin treningów znajdują się w dziale sekcji na forum. Jeśli termin treningu ulega zmianie, to Kapitan informuje o tym wcześniej.
b) Każda osoba o statusie Member ma obowiązek stawić się na przynajmniej 2 razy tygodniowo na obowiązkowym treningu. W przypadku ewentualnej nieobecności klanowicz musi poinformować o tym Liderów lub Kapitana sekcji. Jeśli tego nie zrobi, może zostać ukarany warnem.
c) Przed każdym treningiem CL/SC (lub osoby przez nich wyznaczone) tworzą prywatny serwer i zapraszają na niego osoby z sekcji, które są obecne na kanale głosowym Discord. Wstęp na trening klanowy mają wyłącznie Memberzy lub starające się o taką rangę (czyli ci którzy na forum złożyli podanie o status Member).
d) Przebywając na serwerze treningowym zabronione jest zapraszanie na niego kogokolwiek spoza klanu.  Taka możliwość następuje tylko wtedy, kiedy dostanie wyraźne pozwolenie od CL/SC.
e) Na treningach obowiązują zasady dot. dozwolonych broni/dodatków itp., prosimy o zapoznanie się z nimi w forumowym dziale Rozgrywki danej gry i dostosowanie się do nich na treningach.
f) Do komunikacji głosowej podczas wspólnej gry używamy programu Discord. Każdy jest zobowiązany utworzyć na nim konto i dołączyć na serwer AT.
g) Gramy czysto. Używanie jakichkolwiek technik powszechnie uznanych za cheatowanie nie będzie wśród nas tolerowane. Taki gracz zostanie automatycznie wydalony z klanu.
h) Nie obrażamy nikogo. Zachowujemy szacunek dla przeciwnika oraz dla pozostałych klanowiczów, respektujemy zasady kultury.

4. Prawa klanowiczów:
a) Każdy z członków ma prawo zgłaszać i rekomendować kandydatów na dołączenie do klanu.
b) Każdy z członków ma prawo zgłaszać swoje propozycje, uwagi i pomysły dotyczące klanu, które zostaną rozpatrzone przez Liderów.
c) Każdy ma prawo do pełnego wyrażania swoich poglądów na forum i Discordzie AT.
d) Wszyscy należący do AT mają prawo do udziału w każdym głosowaniu i do udzielania swojej (dez)aprobaty oraz wyrażania opinii w stosunku do któregokolwiek z naszych graczy bądź ich zachowania.
e) Każdy klanowicz ma prawo opuścić klan na własną prośbę. W temacie Odejścia takie osoby mogą poinformować o tym resztę graczy i się pożegnać.
f) Każdy ma prawo należeć do kilku sekcji AT jednocześnie, o ile spełnia wszystkie wymagania jakie stawia każda z tych sekcji. Gracz ma prawo zmienić rangę zarówno między Member a Casual, jak i między sekcjami AT działającymi w różnych grach.
g) Każdy z członków AT ma prawo usprawiedliwić swoją nieobecność na obowiązkowym treningu informując o tym Liderów bądź Kapitana sekcji. Wówczas ewentualny warn zostanie zniesiony. Przestrzegamy jednak przed notorycznym opuszczaniem treningów obowiązkowych.
h) Tylko Liderzy i Kapitanowie mają prawo ustalać oficjalne CW i sparingi. Ewentualnie mogą to robić osoby przez nich wyznaczone.
i) Jeśli członek sekcji eSportowej Alpha Team (Member) nie będzie brał udziału w treningach przez czas dłuższy niż tydzień, ma prawo zgłosić urlop. Klanowicz nie otrzyma wtedy warna i jego nieobecność będzie usprawiedliwiona. O urlopie należy poinformować zawczasu w odpowiednim wątku w dziale Rozgrywki.

5. Inne obowiązki klanowiczów:
a) Godne reprezentowanie klanu. Szacunek i honorowa postawa wobec innych graczy, niezależnie od ich klanu/przynależności.
b) Wzgląd na dobro klanu, nie tylko swoje własne. Jesteśmy drużyną, jednością, gdzie egoizm jest tępiony i nie ma racji bytu.
c) Kulturalne zachowanie na czacie - tekstowym jak i głosowym. Bez gburowatych tekstów i ofensywnych reakcji - zamiast rzucać przekleństwami po zginięciu lepiej przekazać współgraczom info o wrogach, które rzeczywiście może im się na coś przydać.
d) Gra z tagiem [AT] w grze.
e) Dostosowanie się do zarządzeń Liderów i Kapitanów.
f) Pomoc w doskonaleniu umiejętności nowych Rekrutów.
g) Dołączenie do Oficjalnej grupy Alpha Team na Steamie (sekcje gier na platformie Steam) lub do plutonu AT (sekcja Battlefield).
h) Każdy klanowicz bez względu na sekcję ma obowiązek odwiedzać stronę klanową przynajmniej kilka razy w tygodniu. Aby być na bieżąco, zalecamy wchodzenie na naszą stronę codziennie, gdyż cały czas coś się tu dzieje.


3 warny = WYRZUCENIE Z KLANU!